Zeist

06-43570305

12drie.nl

RI&E in 3 stappen met ons regelen.

Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Een Risico inventarisatie en –evaluatie (RI&E) beschrijft de risico's voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Ook vermeldt het welke maatregelen een organisatie (werkgever) neemt om deze risico's te verminderen. Elke werkgever met personeel is krachtens de Arbowet verplicht een RI&E op te stellen.

De 3 stappen aanpak

Als wij een RI&E uitvoeren:

Stap 1: Inventariseren wij de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers.

Stap 2: Vervolgens evalueren wij de gevonden risico’s en bepalen in overleg met u de rangorde.

Stap 3: Het maken van een plan van aanpak, dat wij aansluitend opstellen. Voor sommige onderwerpen (bijvoorbeeld blootstelling aan geluid, gevaarlijke stoffen) geldt een verplichting tot een uitgebreidere RI&E. Een RI&E dient periodiek, of nadat een belangrijke wijziging heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld bij de inrichting van een nieuwe productielijn, een uitbreiding van het dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor de medewerkers, te worden gereviseerd. Een revisie vraagt minder werk dan het uitvoeren van een nieuwe RI&E. Als wij een RI&E voor u uitvoeren, ontvangt u van ons daarvan een rapport inclusief het plan van aanpak.

U kunt de RI&E ook laten uitvoeren door een interne deskundige, bijvoorbeeld een Arbofunctionaris of Preventiemedewerker. Het rapport dient dan wel door een externe veiligheidskundige te worden getoetst.

Interesse?

Heeft u een bedrijf met maximaal 25 medewerkers en wilt u een RI&E te laten uitvoeren? Dan kunt u ons voor vragen of een prijsopgave telefonisch bereiken op

06 - 43570305 of per mail: rieregelen@gmail.com

Gezond werken

preventief werken


Veilige werkplek