12drie Geregeld

12drie.nl

RI&E in 3 stappen met ons regelen.

Meer info of met spoed een RI&E nodig?

Mail naar info@12drie.nl of bel 06-43570305

Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E)


Een Risico inventarisatie en –evaluatie (RI&E) beschrijft de risico's voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Ook vermeldt het welke maatregelen een organisatie (werkgever) neemt om deze risico's te verminderen. Elke werkgever met personeel is krachtens de Arbowet verplicht een RI&E op te stellen en deze jaarlijks up-to-date te houden. Wij voeren een RI&E voor u uit volgens:

                    De 12drie stappen aanpak
        

Stap 1:        Wij inventariseren voor u de risico's in het bedrijf op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers.

                    Wij voeren een schouw uit en houden een interview met de opdrachtgever om volgens de geldende wet- en regelgeving

                    de risico's in uw bedrijf te inventariseren. Dit zijn risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van uw medewerkers.
      

Stap 2:        Vervolgens evalueren wij de gevonden risico's en bepalen in overleg met u de rangorde.
                    Door een methodische benadering worden risico's naar mate van ernst en waarschijnlijkheid inzichtelijk gemaakt en met u besproken.

Stap drie:   Het maken van een plan van aanpak, dat wij aansluitend opstellen. Dit plan maakt voor u inzichtelijk wat er voor nodig is                    

                    (maatregelen)  om  de risico's in uw bedrijf te reduceren, te beheersen of te voorkomen.

 


Van deze stappen leveren wij een complete rapportage aan (analoog en digitaal) die in u geval van controle kunt overhandigen

aan de Arbo inspectiedienst! Vanaf 895,- ex btw. 

 

  • Met deze stappen die we voor u uitvoeren worden risico's binnen uw bedrijfsvoering inzichtelijk en krijgt u concrete handvatten om deze aan te pakken. Hiermee zet u in op een veilige onderneming met oog voor medewerkers en klanten/gasten. 

 

  • Wij ontzorgen u niet alleen op het gebied van deze wettelijke verplichting. Met ons haalt u professionals binnen die Hoger Veiligheidskundig gediplomeerd zijn maar ook weten wat het is om ondernemer te zijn. 

 

  • Met een rapportage van 12drie.nl voldoet u aan geldende wet- en regelgeving en voorkomt u eventuele boetes of in ergere gevallen het stilleggen van uw bedrijfsprocessen.


Een RI&E dient periodiek, of nadat een belangrijke wijziging heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld bij de inrichting van een nieuwe productielijn, een uitbreiding van het dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor de medewerkers, te worden gereviseerd. Een revisie vraagt minder werk dan het uitvoeren van een nieuwe RI&E.  Als wij een RI&E voor u uitvoeren, ontvangt u van ons daarvan een rapport inclusief het plan van aanpak en een aanbod voor revisie na één jaar.  

 

Interesse? Neem contact met ons op via info@12drie.nl en bij spoed bel met 0643570305